Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Σουζανίτα!1,5 μηνός


Η μικρή Σουζανίτα βρέθηκε παρατημένη σε κάποιο κάδοτης Θεσσαλονίκης. Αφού γλίτωσε από εκεί, κάποιο σκυλίτην δάγκωσε και της έσπασε το ποδαράκι. Είναι μόλις1.5 μήνα και θα γίνει γύρω στα 20-30 κιλά. Όποιοςενδιαφέρεται να γίνει η οικογένεια που της αξίζει αςεπικοινωνήσει στο 6972907227.