Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Λιλίκα,πόιντερ 8 ετών


Η Λιλίκα είναι ένα ποίντερ περίπου 8ετών. "Ξεχάστηκε" κλεισμένη σε έναδιαμέρισμα σχεδόν ένα μήνα χωρίς νερόκαι φαγητό. Τελικά σώθηκε με την βοήθειαφιλόζωων και φιλοξενείται προσωρινά σεκτηνιατρείο. Ψάχνει επειγόντως κάποιοννα την αγαπήσει και να την φιλοξενήσει,προσωρινά ή μόνιμα. Είναι ήσυχη, υπάκουηκαι πολύ φιλική. 6972315140