Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Άρης,4 ετών


Ο Άρης είναι ένας στοργικός και γλυκός σκυλάκος που εγκαταλείφθηκε στους χώρους του Θριασίου Νοσοκομείου. Είναι 4 περίπου ετών, με καλούς τρόπους και μαθημένος σε βόλτες με λουρί. Πραγματικά ένα σκυλάκι για σπίτι. καθημερινά. 6974481351, 6944860451, saveileia2@yahoo.gr, info@sapt.gr